tisdag 20 november 2007

Bush drar åt snaran om Kuba

<10763>

Irak i dag, Kuba i morgon

040708 / Intervju med Eva Björklund

Av Dick Emanuelsson

  • USA-kubaner protesterar i Miami mot nya blockadbeslut medan Bush presenterar plan för militärt och politiskt maktövertagande i Havanna. Kubanerna svarar med att förbereda sig för fortsatt kamp via gerillakrigföring.
  • USA-administrationen skärper nu blockaden och åtgärderna mot och har färdiga planer på ett maktövertagande av Kuba. Efter detta ska det mesta på Kuba privatiseras. Besluten orsakar starkt splittring bland USA-kubanerna samtidigt som EU och Sverige tiger inför supermaktens åtgärder.
  • På Kuba vidtar myndigheterna ekonomiska och militära åtgärder för att stoppa en upptrappning av USA:s krigföring som kan kulminera i en militär invasion innan presidentvalet i november i USA.

* * *

Eva Björklund, ledande gestalt inom svensk-kubanska föreningen sedan snart 40 år återkom för tio dagar sedan från ett besök på Kuba. Det var samma vecka som Bush drog åt snaran ytterligare mot ön med nya aggressiva åtgärder.

– USA mångdubblar och satsar 59 miljoner dollar för att bygga upp en femtekolonn på Kuba. De har pumpat in miljoner dollar årligen men har misslyckats med att skapa en så kallad opposition som är och förblir små isolerade grupper som finansieras av USA.

Men det handlar inte bara om att finansiera personer och organisationer på Kuba. Bush anslår miljontals dollar till att förstärka den antikubanska propagandan i Europa.

– De vill få fler än Silc (de svenska liberalernas ”nyhetsbyrå”) och kd att arbeta tillsammans med USA för att stärka denna femtekolonn.

Protester i ”Lilla Havanna”

USA-kubanernas möjligheter att resa hem till Kuba har också inskränkts med de nya besluten i Washington. Björklund tror att Bush nog har bitit sig själv i svansen eftersom de flesta USA-kubaner inte är exilkubaner utan är ekonomiska flyktingar som reser hem till Kuba regelbundet. Nu får de bara resa till Kuba vart tredje år, en resa som dessutom ska godkännas individuellt av USA-myndigheterna med hänvisning till ”Lagen om handel med fienden”.

– De får bara skicka hem hundra dollar i månaden som inskränks till den egna kärnfamiljen. USA-kubanerna får heller inte skicka till den egna familjen om dessa är medlemmar i parti och ungdomsförbund eller om de är statsanställda och det utesluter ju 75 procent av Kubas befolkning. Denna summa måste skickas via kontrollerade vägar som är krångliga. På returresan till USA får de inte ens ta med sig en Havannacigarr (!).

Det är den lilla men stenrika maffiagruppen med stort politiskt inflytande i Miami som försvårar livet för de 800.000 USA-kubanerna, anser Björklund.

– Bush har med dessa åtgärder retat upp USA-kubanerna. För första gången i världshistorien har de vågat sig ut på gatorna i Miami. Bilkaravaner har kört genom Miamis ”Lilla Havanna” med plakat mot åtgärderna. För en vecka sedan var det kaos och stora demonstrationer på flygplatsen i Miami där folk som hade köpt biljetter innan åtgärderna skulle träda i kraft inte kom med flyget vilket orsakade kalabalik. Hundratals människor stod där och skanderade ”Vi vill resa till Kuba”! Eller ”Kuba, Kuba, Kuba-Fidel”!.

Men Eva Björklund menar att man inte ska slå alltför stora växlar på denna sensationella händelse för den kubanska Miamimaffian har stora resurser att tillgå, ”samt Lars Palmgren”, tillägger hon och skrattar med tanke på radions latinamerikareporters tendensiösa rapporter på temat Kuba.

– Till och med Alberto Montaner, mentorn till Silcliberalernas Kuba-projekt, CIA-agent i Spanien och grundaren av kubanska liberala partiet i Spanien, en viktig ledare för hela den här aggressiva kontrarevolutionen, har skrivit att Bush har dåliga rådgivare. Det är väl första gången som han säger samma sak som Fidel Castro.

Stoppa europeisk turism till Kuba!

Vilka ekonomiska och sociala konsekvenser kan detta få på Kuba? är det många som frågar sig. Förra året reste 160.000 personer från USA till Kuba. Av dessa var 120.000 USA-kubaner. Hela turismen på Kuba utgörs av två miljoner personer så är det mindre än tio procent som faller bort om Bushs åtgärder skulle slå igenom fullt ut.

– De penningbelopp som skickas från USA till Kuba kanske kan uppmätas till ett tiotal miljoner dollar. Visst påverkar det ekonomin på Kuba men det är inget dråpslag. USA försöker stoppa annan turism, bland annat den viktiga europeiska genom att ge sig på turist- och reseföretag och deras filialer i USA eller Europa via trakasserier eller köpa upp dem.

­ USA försöker även pressa bankerna som arbetar med Kuba vilka de anklagar för att ägna sig åt ”penningtvätt”. Lyckas USA stoppa denna verksamhet kan Kuba hamna i en besvärlig ekonomisk situation, understryker Björklund. Om detta säger den svenska regeringen eller EU inte ett ord, trots att de utger sig för att komma från den så kallade civiliserade världen, säger Eva indignerat.

Militär invasion i USA-program

Ändå är det andra frågor som orsakat miljondemonstrationer på Kuba. USA:s program för övertagandet av Kuba var till en början hemligt men avslöjades nyligen.

Programmet säger att USA ska ingripa direkt när Fidel dör eller på annat sätt avlägsnas. USA vill inte under några förhållanden att det eventuella politiska vakum som påstås uppstå vid Fidels bortgång ska fyllas av en ersättare, i detta fall vicepresidenten som är Raul Castro.

– Det kan de bara göra militärt och därmed finns det en militär plan för att ta kontrollen över Kuba, menar Björklund.

Den politiska delen av denna plan handlar om att upplösa alla jordbrukskooperativ, överlämna jordar och mark till sin forna ägare eller andra i tjänst hos ockupationsmakten. Folk kommer att vräkas från sina bostäder eftersom de äger dessa, pensionssystemet och socialförsäkringarna kommer att privatiseras eller stoppas. Kuba ska privatiseras på punkt efter punkt.

– Det är mot detta som kubanerna protesterar. Men det är förfärligt att USA kan lansera dessa planer helt öppet utan att det sägs eller skrivs ett ord.

Mot detta politiska och militära scenario förbereder sig kubanerna på alla sätt. Miljoner kubaner ingår i hemvärnet, Kuba har en stor värnpliktsarmé samtidigt som den politiska fostran är en viktig del i försvaret av fosterlandet.

Irak i dag, Kuba i morgon – gerillakampen förbereds

– Det finns omfattande planer på att omedelbart inleda en gerillakrigföring i händelse av en ockupation. Kubanerna kan inte göra något mot massiva bombningar eller ”kirurgiska ingrepp” av kryssningsrobotar. Men sedan kommer de att göra livet surt för USA. Det är svårt att tro att USA kommer att våga sig på ett militärt äventyr men den här Bushregimen är ju värre än någon tidigare eftersom den verkar ha en helt annan logik än folk i allmänhet. Skulle Bush ersättas av demokraten John Kerry skulle Bush’ senaste åtgärder dras tillbaka, om man får gå efter Kerrys egna uttalanden.

– Han har även uttalat sig för handel med läkemedel med Kuba i vilket det finns stora ekonomiska intressen i USA som trycker på för. Både senaten och representanthuset har röstat för denna handel. Även om det långsiktiga målet är detsamma, det vill säga ta över Kuba, så tror den härskande klassen i USA mer på ”McDonalds” än på blockaden. Då ställs kubanerna inför en mer ideologisk kamp som de redan bedriver. Det är ändå viktigt att Bush försvinner för det innebär ett andrum för Latinamerika och Kuba.

Vänsterpartiets fördömande uttalande

Vänsterpartiet antog inför 1 maj ett uttalande där det fördömde Kuba för brott mot de mänskliga rättigheterna. Det var oenigt beslut i vänsterpartiets styrelse som orsakade bittra reaktioner från stora delar av partimedlemmarna och de latinamerikanska vänsterpartierna i Sverige. Eva Björklund som är suppleant i v menar att det var ett felaktigt beslut men som ändå kan få positiva följdverkningar.

– Det var en nyhet för många partimedlemmar att delar av partistyrelsen har den uppfattningen. Men det var bra att den kom fram för därefter har det uppstått en omfattande debatt och protester. Jag kan inte riktigt förstå varför det var nödvändigt att göra ett uttalande när USA trappar upp aggressionerna mot Kuba. Man kan ha kritik mot systemet på Kuba men att göra ett uttalande som grundar sig på propagandalögner och inte ta det på allvar är besvärligt. Men jag tror att vi kommer att rätta till det och få med partiet i solidaritet och stöd till Kuba som krävs.

Kuba växer och oroar USA

På Kuba har den ekonomiska tillväxten varit hög sedan landet kom ur den värsta krisen i mitten av 1990-talet. Det är en av orsakerna till att USA skärper sanktionerna. Om det eller de sociala framgångarna talas och skrivs väldigt lite i västerländsk press. I Venezuela uppgav president Hugo Chavez i början av juli att de 13.000 kubanska läkarna i landet under de senaste sex månader har gjort över 45 miljoner läkarkonsulationer på de fattigaste venezuelanerna. Eva Björklund understryker Kubas outtömliga solidaritet med fattiga länder

– 20.000 kubanska läkare men även lärare, socialarbetare, sockertekniker, idrottstränare arbetar ute i världen. Kort sagt är det en enorm insats som de gör och som står i kontrast till ”civilisationens” självutnämnda höjdare i Europa och USA.

– På Kuba har du också läkarhögskolan och nu även den nya socialarbetarskolan för människor från Latinamerika men även från USA. Det är den djupa medmänskligheten som präglar Kuba och som en del ”petimetrar” har väldigt svårt att se. Visst är Kuba fattigt och lever fattigt men i den här fattigdomen finns en värdighet och en nationell självkänsla som inte finns någon annanstans men som inte riktigt alla kan se.

På den Latinamerikanska läkarhögskolan i Havanna finns ett 80-tal elever från USA och de är hemskt oroliga för de riskerar 10 års fängelse när de återvänder till USA. Eva Björklund uppger att ett antal av dessa USA-medborgare kommer att avbryta sina studier på grund av hotet av tio års fängelse om de inte åker hem nu.

Hungerstrejk i Sverige

Två medlemmar från Svensk-kubanska föreningen genomför sedan den 4 juli en hungerstrejk som ska pågå fram till den 24 juli i Stockholm. Aktionen är en protest både mot USA:s allmänna aggressioner som fängslandet av de fem kubanerna som infiltrerade terroristorganisationer i Miami och på så sätt stoppade över 150 terroraktioner mot Kuba. Men aktionerna riktas också mot svenska massmedias munkavle över alla nyheter som handlar just om USA:s skärpta åtgärder mot Kuba.

Vi får se om det lyckas. När inte ens sensationen om att protesterande Miami-kubaner inte får resa till Kuba borde ha brutit genom mediablockaden, för det ÄR en stor nyhet, men inte ens det kommer fram. Det har heller inte publicerats något om USA:s planer på maktövertagandet. Jag är inte säker på att massmedia kommer att skriva något nu heller men det är ändå ett försök att öka informationen, konstaterar Eva Björklund.