fredag 16 juni 2017

Trump försöker vrida tillbaka historiens hjul mot Kuba, menar befrielseteologen Frei Betto

En autentisk Revolution förmår försvara sig, sa Che Guevara. Och det är vad det kubanska folket har visat sedan 1959; "Yankiee Go Home" har varit budskapet om Vita Huset inte velat ha normala och anständiga relationer mellan de bägge länderna! Obama insåg detta och ville förändra USA:s klassiska imperialistiska knölpåkspolitik som varit resultatlös. Men nu dyker Trump upp på scenen och vrider Historiens hjul tillbaka. Men kubanerna kommer att slå tillbaka alla försök från krigsadministrationen Trump att bryta ned Revolutionen i Kuba.


Trump försöker vrida tillbaka historiens hjul mot Kuba, menar befrielseteologen Frei Betto

Av Dick Emanuelsson

”Kuba förtjänar ovillkorlig solidaritet, säger Frei Betto från Brasilia.

TEGUCIGALPA / 2017-06-16 / Den brasilianske befrielseteologen Frei Betto fördömde i dag, fredag, Trumpadministrationens beslut att riva upp beslutet och politiken om en normalisering av förbindelserna som fastställdes av de två statscheferna Barack Obama och Raul Castro i slutet av 2015.

Frei Betto.
Det är en allvarlig återgång till den politik som elva tidigare USA-administrationer har fört mot Kuba och som resulterat i ett bokstavligt fiasko. Den klassiska knölpåkspolitiken byggt på den så kallade Monroedoktrinen hade framgång mot svaga regeringar utan folkligt stöd där regeringarna kunde störtas. Men i fallet Kuba, trots både invasionsförsök som en kriminell ekonomisk blockad, har Vita Huset gåt bet ända sedan aggressionerna inleddes 1960 och fram till dagens dato.

– Kuba förtjänar en ovillkorlig solidaritet, sa Frei Betto och tillade:

– För Kuba konsoliderade en revolution och ett socialistiskt projekt som har karaktäriserats för sin aktiva solidaritet.

Kubasolidaritet med den fattiga världen

Som exempel nämnde Betto Kubas stöd till mer än 100 fattiga underutvecklade länder i världen. Dessa har tagit emot läkare, lärare och andra yrkesgrupper som har verkat i de mest avlägsna och otillgängliga områden i de olika länderna. Målet har varit att ge läkarvård till de mest fattiga i dessa länder.

– Medan de imperialistiska nationerna skickar missiler och bombar oskyldiga civila, räddar Kuba liv och berikar kulturen för dessa folk, uppgav Betto. Han uppmanade brasilianarna att förstärka den historiska solidariteten mellan de bägge  länderna för det ”utgör en moralisk och politisk skyldighet i en globaliserad kapitalistisk värld”.”Gud mot pengar”

Han förkastade också kapitalets ideologer i världen som vill byta ut solidaritet mot konkurrens, den sociala rättvisan mot ojämlikheten och de mänskliga rättigheterna mot en Marknad och Gud mot pengar.

– Lyckligtvis, underströk Betto, Kuba tror på människan och en civilisation som kommer leda mänskligheten att leva som en unik och harmonisk familj.

USA ockuperar illegalt 117,6 km2 som Guantanamobasen utgör på kubanskt territorium. USA förfäktar rätten att döma andra länder för hur dessa efterlever mänskliga rättigheter. Men på Guantanamobasen torterar USA:s utsända militärer sina fångar som är inburade utan rättegång sedan 2001-2002, beslut som bryter, inte bara mot USA:s egen författning utan också mot internationella avtal och konventioner.

Fick tillbaka synen

Reportern till dessa rader är ett bevis på Kubas solidaritet. År 2008, efter att vi i Honduras hade gjort ett omfattande reportage om ”Mission Mirakel”, det kubanska projektet som i Latinamerika gratis har ögonopererat hundratusentals latinamerikaner och på så sätt räddat deras syn, konstaterade den kvinnliga chefsläkaren att denne reporter hade gråstarr på bägge ögonen. Mycket riktigt, min syn hade försämrats kraftigt år 2008 och jag blev mer eller mindre beordrad att inställa mig för operation dagen efter.

Jag operaredes i två omgångar och fick tillbaka synen som jag har behållit sedan 2008 utan de minsta problem.

Se: ”Jag är en av dem som tillhör Miraklets miljonarmé”
[http://flamman.se/a/jag-ar-en-av-dem-som-tillhor-miraklets-miljonarme].


Fattiga honduraner som väntar på att bli opererade mot gråstarr av kubanska ögonläkare. Operationen är helt gratis. Över 100.000 honduraner har opererats sedan 2006 och fått synen tillbaka. En liknande operation på den privata colombianska ögonkliniken Santa Lucia i Tegucigalpa kostar 3000 dollar, per öga, plus omkostnader för olika diagnoser. FOTO: MIRIAM EMANUELSSON.

Varje år får 70.000 USA-medborgare foten eller benet amputerad på grund av diabetesfot. Kuba har som enda land i världen framställt ett läkemedel, Heberprot-P som i Kuba har reducerat amputering av diabetsfot med över 70 procent.

Om Trump i stället hade hävt blockaden mot Kuba hade också han kunnat reducera de 70.000 amputeringarna av sina landsmän med 70 procent eller 49.000 människor. Heberprot-P är nu registrerat i ett 30-tal länder som kan erbjuda sina medborgare ett läkemedel, som inte botar men som i tid kan stoppa diabetesfotens utveckling, i en tid då diabetes ökar dramatiskt i världen.

[Se: Kubas pionjärarbete mot diabetes och amputeringssågen
http://cubaayeryhoy.blogspot.com/2015/01/video-kubas-pionjararbete-mot-diabetes.html].Den första bilden: läkemedlet Heberprot-P, de två övriga på patienten Reynaldo Martinez som varje vecka injeceras med Heberprot-P för att undvika att få sin diabetesfot amputerad. Behandlingen är helt gratis. FOTO: DICK EMANUELSSON.

I Honduras, det näst fattigaste landet i Latinamerika, har den kubanska hälsovårdsbrigaden genomfört bokstavliga mirakel på hälsovårdens område. Försöket från den honduranske högerpresidenten Ricardo Maduro att säga tack och adjö till Brigaden år 2006 resulterade nästan i ett uppror, så älskad är den kubanska hälsovårdsbrigaden av landets fattiga.

Se nedanstående statistik från 2008:

RESULTATET FÖR KUBAS HÄLSOVÅRDSBRIGAD I HONDURAS UNDER TIO ÅR (skrivet 2008, året innan statskuppen i Honduras):

I november 1998 startade den kubanska hälsovårdsbrigaden sitt arbete Honduras efter den katastrofala Mitchorkanen som beräknades ha bragt 6.000 honduraner om livet. Med Honduras' president Manuel Zelaya har förbindelserna mellan Honduras och Kuba förstärkts på alla områden och Honduras har anslutit sig både till Petrocaribe som ALBA, det Bolivarianska initiativet för Amerika som Kuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua och Dominica tillhör. Här följer ett axplock av Kubas hjälp till Honduras under tio år:

• 17 576 760 fall har behandlats. Brigaden har gett service i områden (de mest otillgängliga av landet) som omfattar 1 543 312 personer fördelade på 3216 samhällen, byar, städer (32,3 % av territoriet).

• Sedan 1998 tills september 2008 har mer än sju miljoner minderåriga behandlats och 236 373 liv har räddats. 87 104 förlossningar, 475 495 operationer och 13 602 590 olika former av utbildning (föreläsningar, m.m.) i förebyggande syfte har genomförts.

• 171 799 reparationer eller underhåll av honduransk medicinsk maskinell utrustning har genomförts till ett värde av nio (9) miljoner dollar i sparade anslag.

• Barnadödligheten i Honduras är, enligt Hälsovårdsministeriet, 27,8 per tusen födda och har i de områden där den kubanska hälsovårdsbrigaden har tagit över den allmänna sjukvården sjunkit till under 10 per tusen födda.

• Mödradödligheten är i områden med den kubanska brigaden 18 per 100.000 förlossningar att jämföra med 108 i övriga delar av landet.

Dick Emanuelsson
Källa: La Cooperación cubana en el mundo y en Honduras, 28 oktober 2008