lördag 5 november 2016

Första kliniska prövningen i USA av ett kubanskt läkemedel mot lungcancer

Det kubanska läkemedlet Cimavax-EGF ska nu börja testas i USA för att bekämpa lungcancern. Det är en stor symbolisk seger för Kuba mot den 52-åriga USA-blockaden mot Kuba.
Första kliniska prövningen i USA av ett kubanskt läkemedel mot lungcancer

Av Dick Emanuelsson

TEGUCIGALPA / 2016-11-04 / Samtidigt som USA lade ned sin röst i FN:s Generalförsamling när frågan om blockaden mot Kuba kom upp, hade New Yorks guvernör Andrew Cuomo ett annat meddelade: USA:s livsmedels- och läkemedelsmyndighet (FDA) ger New York-Institutet Roswell Park tillstånd att inleda kliniska prövningar av det kubanska läkemedlet Cimavax-EGF, förmodligen ”den bästa medicinen i världen i dag” i terapi mot lungcancer.

United States Food and Drug Administration (FDA) är USA:s livsmedels- och läkemedelsmyndighet med ansvar för mat (för människor och djur), kosttillskott, läkemedel (för människor och djur), kosmetika, medicinsk utrustning (för människor och djur), radioaktivt strålande utrustning samt blodprodukter.

Men det är ingen enkel och snabb process. Tillståndsgivning och registrering av läkemedel i USA tar lång tid. Läkemedlet ska också genomgå noggranna studier som kan utsträckas i 8-10 år.

Nittio USA-patienter

Men nu ska proven inledas i Roswell Park Cancer Institute. Nittio patienter med långt framskriden lungcancer ska avdelas för proverna som ska bestämma den optimala dosen och läkemedlets effektivitet i jämförelse med andra standardbehandlingar vid lungcancer. Blir det framgångsrikt, räknar USA-forskarna att eventuellt kunna använda det vid andra cancerformer så som bröst-, prostata och grovtarmscancer.

Cimavax-EGF har tagits fram av det Molekylära Immunologiska Centret (CIM) i Havanna. Det har applicerats mer än 5000 gånger och forskningen har pågått i över 25 år innan medicinen började produceras i industriell form.

Forskare på det Molekylära Immunologiska Centret (CIM) i Havanna. FOTO: GRANMA.


Förlänger livet

I Havanna och på CIM understryker den kubanske forskaren Kaleb Leon i en intervju med BBC i december 2015 att Cimavax-EGF är ett terapeutiskt vaccin, inte preventiv och kan förlänga livet från det vanliga beskedet på ”sex månader kvar” upp till fem år.

– Lungcancern är en mycket svår sjukdom i vilken överlevnadsgraden i ett långt framskridet stadie är mycket låg. Idén är att förstärka immunsystemet för att dess olika komponenter, som vanligtvis försvarar kroppen mot alla slags saker, attackerar cancercellerna och de proteiner som producerar tumörerna i lungorna. Ett förstärkt immunsystem förhindrar att cancercellerna sprider sig i kroppen.

Hans USA-kollega Kelvin Lee, som är chef för den Immunologiska avdelningen på Roswell Park, bekräftar Leons ord:

– När Cimavax direkt attackerar faktorn för cancerns framväxt, drabbas cancern av ´hunger´ och dess utvecklingstakt dämpas och det förlänger livet för patienten.

– De kubanska experternas ansträngningar för att utveckla detta läkemedel är verkligen anmärkningsvärda, trots det befintliga embargot, säger Kelvin Lee, chef för den Immunologiska avdelningen på Roswell Park.


Mindre sekundära effekter

Lee ser optimistisk på framtiden för det kubanska läkemedlet. Han understryker att de sekundära effekterna också är mycket mindre än de aggressiva traditionella behandlingsformerna för att bekämpa cancern.

– Resultaten visar att livet har förlängts, framför allt för patienter yngre än 60 år. Den genomsnittliga överlevnadsgraden är 18,53 månader jämfört med 7,55 månader för dem som inte har injekterats.

– De kubanska experternas ansträngningar för att utveckla detta läkemedel är verkligen anmärkningsvärda, trots det befintliga embargot, tillägger Lee.

Han säger att Cimavax kan bli startpunkten för fortsatt forskningsarbete med att utveckla vaccin för andra cancerformer i Kuba och USA. Roswell Park-Institutet och kubanska CIM har också inlett framtagningen för att ta fram ett vaccin mot blodcancer.

– Det är spännande tider och jag har tur att kunna spela en roll i denna milstolpe. Jag hoppas att detta är bara början på ett positivt samband mellan bioteknik USA och Kuba, säger Lee till BBC.

Euforisk New Yorkguvernör

New Yorks guvernör Cuomo sammanfattade storsint:

– Denna banbrytande studie på Roswell är ett resultat av vårt historiska partnerskap med Kuba. Det är ett bevis som placerar New York som en nationell ledare i utveckling och innovation. Vi är närmare att göra ett genombrott i kampen mot cancern och att rädda liv. Denna senaste milstolpe är ett nytt kapitel i historien.

New Yorks guvernör Andrew Cuomo är lyrisk över det kubanska anticancerläkmedlet.


Det kubanska läkemedlet är registrerat Peru, Paraguay och Colombia.

På sjukhuset Hospital Neumológico Benéfico Jurídico i Havanna genomgår patienten medicinska tester, röntgen och andra undersökningar för att fastställa om hen är mottaglig för injektionerna. Därefter appliceras läkemedlet och observera patienten ställs under klinisk observation. För patienten existerar inte frågan om vad det kostar.

Injektionsschema

– Vi har ett forskningsprojekt vad gäller patientens överlevnadsgrad. Slutsatsen är mycket lovande, säger läkaren Fernández García till kommunistpartiets dagstidning Granma.

Sjuksköterskan Teresa Zambrano, med mer än 40 år i yrket är grundaren av vaccineringsprogrammet mot lungcancer och är den som är huvudansvaret för att applicera injektionerna. Hon fortbildar också de kommande specialsjuksköterskorna i uppgiften.

– Injektionerna appliceras i arm- och ändmusklerna enligt ett morgonschema. Vi har valt på måndag att tillämpa denna typ av behandling, i fyra cykler var 14:e dag. Därefter var 28:e dag. Jag har sett väldigt lite biverkningar, kanske skakningar i ungefär fem minuter. Vi rekommenderar att patienten inte röra området eller massera kring det, säger sköterskan till Granma.

Sjuksköterskan Teresa Zambrano, injekterar en patient på sjukhuset Hospital Neumológico Benéfico Jurídico. FOTO: GRANMA.


Frukten av avspänning och fredlig samlevnad

Det första forskningsprojektet på det medicinska området visar att det är folken i de bägge länderna som har allt att vinna på avspänning och fredlig samlevnad. I USA amputeras varje år foten för 85.000 USA-medborgare. I Kuba produceras läkemedlet Heberprot-P för dem som har drabbas av diabetesfot. På den karibiska ön har amputering av diabetesfot minskat med över 70 procent. Ett 25-tal länder i världen har registrerar Heberprot-P.

I stället för att producera vapen på den ena sida och köpa vapen på den andra för att försvara sig, borde forskarna i bägge länderna följa exemplet mellan Roswell Park-Institute och CIM.

Reportage Kuba 2014:

Kubas pionjärarbete mot diabetes och amputeringssågen