fredag 11 april 2014

Så skulle USAID:s Twitter störta den kubanska regeringen
TEGUCIGALPA / 2014-04-11 / I hemlighet lyckades USAID år 2009 etablera en variant av “Twitter” på Kuba. Målet var det samma som i flera arabiska länder; att via den psykologiska krigföringen störta regeringen i Havanna, uppgav USA-byrån Associated Press (AP) den 3 april. Nyheten slog ned som en bomb i Vita huset.
USAID avslöjas alltså än en gång som CIA:s civila täckmantel för att destabilisera och störta regeringar som USA-administrationen inte har kontroll över. Och liksom alla tidigare gånger ikläder sig Vita Husets och State Departments talesmän&kvinnor sig det oskyldiga lammets skinn och säger att det inplanterade nätverket på Kuba bara var på “prov”.

Costa Rica som bas

I januari 2009 sjösattes USAID:s projekt med målet att starta ett så kallat “socialt nätverk” på Kuba. Det kom att döpas till  ZunZuneo” som i kubanskt vardagstal är ljudet från en kolibri. USAID hade via infiltration i det kubanska telefonbolaget Cubacel lyckats komma över en halv miljon telefonnummer.
USAID-agenten Joseph (Joe) Duke McSpedon

I San José de Costa Rica återfanns USAID-agenten Joseph (Joe) Duke McSpedon som 2009-2011 flög mellan USA och Costa Rica 42 gånger. I den centralamerikanska nationen återfanns den kommandocentral varifrån “ZunZuneo” opererade på Kuba. Den USA-vänliga Chinchillaregeringen protesterade kraftigt mot USA förra veckan för att dess territorium hade utnyttjats för “destabiliserande uppgifter mot ett annat land”.
En kubansk dissident med säte i Santiago de Chile fick 2009 USAID:s uppdrag att sammanfatta satiriska, komiska, oskyldiga och andra meddelanden som ingick i den första etappen i etablerandet av “ZunZuneo” på Kuba.
I september 2009 skickades på prov de första textmeddelandena inför konserten “Fred utan Gränser”. På Revolutionstorget i Havanna uppträdde den colombianske artisten Juanes, Alejandro Sainz från Spanien och Kubas egen Silvio Rodriguez med deltagande av drygt en miljon personer, huvuddelen ungdomar.

Bulvanföretag

Nätverket riktades framför allt mot Kubas ungdomar. Enligt undersökningar som AP har tagit del av var genomsnittsåldern 26 år på de uppskattningsvis 100.000 deltagarna som nätverket hade som mest. I februari 2010 registrerades “ZunZuneo”, officiellt och “zunes” började poppa upp i kubanska mobiler. Under de kommande sex månaderna registrerades 25.000 deltagare.

I juli 2010 genomfördes ett hemligt möte i Barcelona i Spanien där USAID:s agenter samlades med representanter för det spanska företaget Lleida.net. Där lades planen fram som gick ut på att skapa ett bulvanföretag i Spanien och Caimanöarna i Karibien. Bulvanföretaget skulle förfoga över ett “offshorekonto” i detta skatteparadis som skulle dölja USA-regeringens deltagande i projektet.
Via spanska Lleida.net skulle USAID få insidesinformation från det transnationella spanska Telefonica om det spanska företag som hade levererat det kubanska mobiltelefonnätet.
I juli 2011 hade ZunZuneo gått upp till 45.000 deltagare som i slutet av denna månad hade skickat två miljoner textmeddelanden. Genomsnittsåldern var den eftersträvade för USAID och arkitekterna bakom den “Kubanska Våren”; 26 år. För USAID kostade varje textmeddelande 4 cent/usd.

USAID-agenten Allan Gross

Samma månad som USAID sjösatte sitt kubanska Twitter, anlände till Havanna i januari 2009 USAID-agenten Allan Gross. Hans officiella uppgift var att bistå The American Jewish Joint Distribution Committee (JDC) att installera internet utan filter på Kuba. Officiellt arbetade han som entreprenör för Development Alternatives, Inc., en entreprenör till USAID. Gross gjorde flera resor till Havanna men den 4 december 2009 greps han i Havanna och ställdes inför rätta.
Den 12 mars 2011 dömdes Gross till 15 års fängelse för att ha “deltagit i ett omstörtande projekt från USA:s regering med målet att krossa revolutionen via användandet av ett kommunikationssystem som myndigheterna inte hade kontroll över”.
Drygt fem år senare bekräftar AP:s avslöjande hur USAID, Gross´ arbetsgivare, exakt samtidigt inledde ett “kommunikationssystem” om de kubanska myndigheterna inte hade kontroll eller vetskap om. Om Gross var en bricka i detta datasystem kan bara han själv och USAID vittna om.
Allan Gross

Bryta bandet folk & regering

Den “Icke Konventionella Krigföringen” som USA har använt sig av allt mer de senaste åren återfinns i cirkuläret “TC) 18-01” hos USA:s väpnade styrkor. I detta beskrivs den första fasen som handlar om den “psykologiska förberedelsen för att ena befolkningen mot regeringen och makten” (…) “Den viktigaste uppgiften är att bryta banden mellan folk och regering”, samt att “förbereda befolkningen på att acceptera stödet från USA”.
Dick Emanuelsson
Källa: AP, Wkipedia