onsdag 6 februari 2013

Modig med rätt att störta regeringar?Det var en gång en svensk, en spanjor och en kuban. . .

Modig med rätt att störta regeringar?

Latinamerikareportern Dick Emanuelsson synar de politiska omständigheterna kring bilkraschen på Kuba i juli 2012 där Kdu:s ordförande Aron Modig var en av de inblandade.

Twittret hade följande lydelse: ”Demokraternas och republikanernas respektive internationella organ NDI och IRI är båda aktiva i Georgien. Idag får vi lyssna på deras syn på det politiska klimatet”.
Det skrev Aron Modig, ordförande för svenska kdu i ett Twitter från Georgien den 15 juli förra året. Tre dagar senare, den 18 juli Twittar Modig från Madrid där han berättar att han har träffat ungdomspolitiker från Partido Popular (PP). Den 19 juli skickar Modig sitt sista Twitter innan han går på planet till Havanna och skriver att han ”lämnar Twitter för några dagar”. Samma datum registreras Modig av passpolisen när han landar i Havanna.

Med tanke på tidsaspekten reste Modig sannolikt, efter träffen med USA-representanterna, direkt från Georgien till Madrid. Där träffade han Angel Carromero, tredjemannen i spanska högerns ungdomsförbund Nya Generationer. “Turistresan” till Kuba köpte Modig INTE i Stockholm utan på en resebyrå i Madrid som är auktoriserad att utfärda turistvisum till Kuba.
Efter många telefonsamtal till kdu, kd och partiets internationella center, KIC, alla utan något gensvar eller undvikande svar om att “skicka mig dina personuppgifter och frågor, så hör vi av oss”, lyckas jag nå Modig på hans mobiltelefon en fredagskväll.
* Vad handlade ditt samtal med USA-representanterna i Georgien om en vecka innan kraschen på Kuba?
– Det handlade om det politiska läget i Georgien. De (IRI, Internacional Republican Institute och IDN) har ju representation i Georgien och många platser i världen.
Han dementerar att hans planerade kubaresa diskuterades med representanterna för de två USA-organ som i Latinamerika betraktas som civila CIA-organ. Han blir tyst en lång stund när jag frågar honom om han hade något möte med representanter för USA-organ inför resan till Kuba han genomförde i december 2009.
– Nääää, inte inför själva resan. . . , säger han svävande på målet.

DÅ VAR UPPGIFTEN att lämna över pengar och “utrustning” till “journalister på Kuba”. Han kan inte minnas exakt hur mycket pengar det var eller vad det var för utrustning han överlämnade, men säger att det bland annat var “böcker om journalistik”. Det hölls också “supportmöten” för de kubanska dissidenterna.
Den person som organiserade resan 2009 var Victor Olemedo, en av KIC:s (Kristligt Internationellt Center) tio heltidsanställda. Olmedo, i likhet med övriga på KIC, vill inte kommentera någonting om temat Kuba utan hänvisar till Kd:s pressekreterare Fredrik Hardt, enligt beslut på KIC.
När frågorna till Modig kommer in på vad svensk lagstiftning säger om mottagande av pengar från utländsk makt, som kan ge två års fängelse, vill han inte fortsätta intervjun utan hänvisar till att han ska äta middag.

TY USA ÄR INTE ENSAMT om att göra det. Även den svenska högerregeringen erkänner öppet att den har en hemlig politisk och ekonomisk agenda för ett regimskifte på Kuba.
– Jag vill inte gå längre än så när det gäller att beskriva vad vi kan göra och vad vi kanske till och med gör på Kuba. Det lämpar sig, av skäl som är relativt lätt insedda, inte för ett riksdagsprotokoll, sa utrikesminister Carl Bildt i juni 2007.
Biståndsminister Gunilla Carlsson (m) sa fem veckor efter Modigs krasch på Kuba till den kristna tidningen Världen Idag (*) att “av naturliga skäl går vi inte in på till vilka länder denna typ av bistånd ges eller vilka summor det handlar om”.
Sidas pressekreterare Anders Maxson uppgav att Sida inte har någon verksamhet på Kuba. Men Sidas budgetunderlag för 2011-2013 beskriver ett mindre program för att främja demokrati och mänskliga rättigheter i Kuba”, dock utan att ange några kronor och ören, mottagare eller konkret innehåll.
Men Världen Idag ger sig inte utan skriver att en del av demokratibiståndet verkar gå direkt genom Sveriges ambassad i Havanna. (...) Att ambassaderna skulle vara navet för det svenska stödet till `demokratiska dissidenter och medborgerliga demokratirörelser` i länder som Kuba, signalerade Gunilla Carlsson redan 2008”.
Slutsatserna från Världen Idag är i praktiken ett konstaterande att om utlänningar verkar för att ändra ett lands politiska system så är det olagligt. Det kallas för undergrävande verksamhet” i såväl Sverige som på Kuba.
ENLIGT DET KUBANSKA kommunistpartiets dagstidning Granma den 31 juli 2012, var det Annika Rigö, generalsekreterare för KIC, som hade organiserat Modigs resa. Hon överlämnade pengar och en mobiltelefon med en programmerad telefonlista på namn till Modig. Enligt planen skulle Modig-Carromero bidra till att organisera en ungdomsorganisation för Oswaldo Payás rörelse. 

KIC:s Annika Rigö, kubanen Alexis Gainza och Victor Olmedo.

Modigs reskamrat Angel Carromero förbereddes i Madrid av parlamentsledamoten Pablo Casado Blanco (PP). Denne är ordförande för PP:s ungdomsorganisation Nya Generationer och VU-ledamot i PP:s Madridavdelning. Han instruerade Carromero att i Stockholm ta kontakt med Cayetana Muriel, spanjorska och anställd på KIC. Vid sidan av Rigö pekar kubanerna ut henne som länken mellan Partido Popular och KIC i Modigs Kubaresa. Och jag blir varse om att hennes namn är en känslig och het fråga. För varken Modig, Olmedo, Ylva Jansson (ekonomiansvarig på KIC) eller Hardt som jag var i kontakt med ville uttala sig om henne. Sökningar på Google ger noll resultat. Men Kd:s växeltelefonist fann henne efter en intern sökning som anställd på KIC.


IRI ÄR EN DEL av den flora av olika USA-organ som får anslag från USA-kongressen eller via USAID och NED. Jag har gått i genom tre hemliga eller konfidetionella dokument från IRI. De handlar om hur IRI ska bryta in på Kuba för att åstadkomma regim- och systemskifte. Och en röd tråd är att IRI ska stöda sig på europeiska medlemmar så som Spansk Solidaritet med Kuba (SEC) och den tjeckiska Stiftelsen Pontis, aktiv under det kalla kriget.
SEC bildades 2005 och leds av spanjoren Ricardo Carreras, utexaminerad på George Washington-universitetet i USA och av kubanerna utpekad som CIA-agent. I flera år arbetade han som “oberoende konsult” för USA-vänliga regeringar i Latinamerika. Som kronan över verket och förtroendet hos State Departement utsågs han till politisk samordnare på USA:s Handelskammare i Bryssel.

I ett hemligt IRI-dokument, som offentliggjordes i april 2012, tre månader innan Modigs resa till Kuba, nämns att IRI anslog 615.500 dollar till SEC. SEC:s uppgift var att med mänskliga ”turistkurirer” smuggla in avancerad kommunikationsutrustning för vidare spionage av hur långt Kuba har nått i framställan av ett eget telekommunikationssystem (Internet, nätverk, m.m.). Satellittelefonen BGAN nämns som en central del i den kubanska oppositionens nätverk och kontakt med massmedierna i världen. Det är en utrustning som bara används av amerikanska underrättelsetjänster. Det på Kuba insamlade materialet ska därefter överlämnas och behandlas “av USA-regeringens olika underrättelsetjänster”.

Det Internationella Republikanska Institutets anslag på 615.000 dollar till den spanska
organisationen som öppet företräder ett störtande av den kubanska revolutionen.

Om Modig, Kdu och kd spelar med i detta spel som kurirer för CIA vet bara de nämnda. Att de är politiska språkrör för samma interventionspolitik i Kuba råder det inget tvivel om, inte ens de själva dementerar detta även om de använder ett annat språkbruk än extremisterna i Miami. Modig sa till Idag Världen att “Vårt politiska system är en av de mest välfungerande demokratierna i världen, och all erfarenhet och kunskap om det systemet är oerhört värdefull”.
Om detta ger honom rätt att påtvinga ett annat folk hans syn på demokrati, är en annan sak.
Brottsbalken (19:13) slår fast att “Den som av främmande makt eller från utlandet av någon som handlar för att gå främmande makt tillhanda tar emot pengar eller annan egendom för att genom utgivande eller spridande av skrifter eller på annat sätt påverka den allmänna meningen i en fråga som gäller någon av grunderna för rikets statsskick eller i någon angelägenhet som har betydelse för rikets säkerhet och som det ankommer på riksdagen eller regeringen att besluta om, döms för tagande av utländskt understöd till fängelse i högst två år.” Lag (1981:1165).
Om Sverige har en sådan glasklar lagstiftning så varför förneka denna rätt till andra stater även om man inte sympatiserar med staten?
Dick Emanuelsson
NOT: En längre artikel på spanska av Dick Emanuelsson, som också beskriver den svenska diplomatins dödgrävare i Havanna och Santiago, finns att läsa på den colombianska nyhetsbyrån ANNCOL:s hemsida:https://www.anncol.eu/index.php/el-mundo/latinoamerica/cuba/193-cuba-archivo/1465-ene-25-modig-agente-sueco-con-licencia-para-derrocar-gobiernos-cuba-por-dick-emanuelsson