söndag 20 januari 2008

Boltons atombomb mot FN

<2552>

TEGUCIGALPA / 050914 / När den omstridde John Bolton utsågs via en konstitutionell ”bakdörr” av presidenten till USA:s nye FN-ambassadör, trodde många att Bolton skulle ligga lågt åtminstone ett par månader.

Men de tog fel. Knappt tre veckor hade gått när The Washington Post och The Independent publicerade delar av Boltons 750 förslag för att ”reformera” FN-organisationen till ett organ underställd Förenta Staternas politiska och ekonomiska intressen.

När Bolton installerades på posten deklarerade han utan att blinka på ögonen att han skulle bli ”en advokat i FN för de värden och intressen som USA representerar”.

Här är Boltons mest iögonfallande förslag från den ideologiska strömning i USA som betecknas som nykonservativ:

  • Upphävande av alla konkreta referenspunkter till “Milleniumprogrammet” vars målsättningar är att bekämpa sjukdomar och fattigdom i världen.
  • Stopp för målet att de rika länderna ska anslå 0,7 procent av sin BNP till biståndshjälp.
  • Nej till alla konkreta överenskommelser för att minska den globala miljöförstörelsen.
  • Ersättande av planerna på en kärnvapennedrustning till vaga rekommendationer som inte drabbar USA.
  • Inga som helst referenser ska göras till den Internationella Domstolen, till vilken Bush vägrade att ansluta USA.
  • En total omsvängning av den internationella handeln, där Bolton menar att kraven för de fattiga staterna att få inträde i WTO (Världshandelsorganisationen) ska skärpas i stället för att förenklas och underlättas.

I sammanfattning handlar Boltons ”reformering” av FN att planetens grundläggande problem som fattigdom, hunger, aids, den accelererande miljöförstörelsen inte ges några perspektiv på en lösning eftersom den internationella organisationen ska skräddarsys enligt de villkor och intressen som USA-administrationen ställer.

I FN:s generalförsamling, som sammanträdde i onsdags (14 september), talade president Bush i vaga ordalag och utlovade stöd till kampen mot aids. Men inga som helst förpliktelser gjordes.

USA har också den föga hedervärda andra platsen från botten över de länder som minst bidrar per capita till biståndshjälp. Bolton föreslår ett stopp för målet att de rika länderna ska anslå 0,7 procent av sin BNP till biståndshjälp vilket är begripligt eftersom USA bara anslår 0,16 av sin BNP till biståndshjälp.

Vad som förestår är en allvarlig strid som kan ställa FN:s existens på spel om Boltons förslag genomförs. Eller, som den brittiska FN-specialisten Ann Penketh sa med anledning av Boltons utspel: “Vi bevittnar just nu slutet på diplomatin”.

Dick Emanuelsson