tisdag 20 november 2007

”Stoppa blockaden av Kuba och utlämna Posada Carriles”

<3796>

USA lider kraftigt nederlag på det Iberoamerikanska toppmötet i Salamanca

MONTEVIDEO / 051018 / Det 15:e toppmötet för stats- och regeringscheferna inom den Iberoamerikanska sfären som samlades i Salamanca, Spanien den gångna helgen, fattade det historiska beslutet att kräva ett stopp för den ”ekonomiska, kommersiella- och finansiella blockaden mot Kuba”. Toppmötet kräver också att USA utlämnar CIA-terroristen Luis Posada Carriles till Venezuela.

För USA kunde inte slutresultatet av mötet i Spanien ha blivit sämre. USA-ambassaden i Madrid var djupt oroad och försökte in i det sista förändra stora delar av slutresolutionen som för första gången talade om USA:s ”blockad” mot Kuba och inte, som vid tidigare resolutioner, om ”embargo” mot den karibiska ön. USA-legationen i Madrid uttryckte ”oro” och sa att resolutionstexten inte stod i samklang till verkligheten.

De Iberoamerikanska toppmötena brukar annars vara två dagar av ”diplomatisk turism” där dessa statschefer samlas för att dricka grogg och äta gott men utan att det egentligen fattas några egentliga genom gripande beslut för medborgarna i respektive land.

Men sedan 1999, då Kuba stod som värd och bjöd in hela sällskapet till invigningen av den Latinamerikanska läkarhögskolan, har medlemsstaterna börjat inse att de tillsammans kan få till stånd resultat om de uppträder gemensamt mot USA som betraktar Latinamerika som sin egen hemmamarknad och Spanien och Portugal som sina handelskonkurrenter.

En annan faktor är Hugo Chavez och den Bolivarianska revolutionen. Försöken att använda både de Iberoamerikanska toppmötena eller OAS:s olika konferenser för att vända dessa mot Venezuela och Kuba har misslyckats och USA har i stället kommit att upprepa gamla antikommunistiska anklagelser mot de två karibiska staterna som gått i spetsen för den latinamerikanska integrationen.

Spanien är också på offensiven i Latinamerika och är den näst största handelspartnern på kontinenten med jätteinvesteringar inom energi- och telekommunikationer. Därför kostade det inget för Spaniens regeringschef Rodrigo Zapatero att till och med förstärka den ursprungliga resolutionstexten mot USA och inte bara kräva ett stopp för den ”ekonomiska blockaden” mot Kuba utan även ”handelsmässiga och finansiella blockaden” mot Havanna.

Att ordet ”blockad” har en speciell tyngd och att både USA och det spanska falangistpartiet PP kritiserade ordvalet försvarade Zapatero med att det är samma skrivning som FN:s generalförsamling har i sitt fördömande av blockaden varje år.

“Vi uppmanar framför allt USA att omedelbart stoppa all tillämpning av åtgärder som fattats de senaste två åren och som syftar till att förstärka och fördjupa effekterna av sin ekonomiska, handelsmässiga och finansiella blockad av Kuba”, säger den förändrade resolutionstexten.

I det ursprungliga resolutionsförslaget talade texten bara om ”sin effekt av blockadpolitiken mot Kuba”.

Resolutionen riktad mot USA kräver också att stormakten ”uppfyller innehållet i 13 resolutioner i rad” som FN har fattat och ”sätter stopp för den ekonomiska, kommersiella och finansiella blockaden som den (läs USA) vidhåller mot Kuba”.

Som krona på verket fattade det Iberoamerikanska staterna beslutet att uppmana USA att omedelbart utlämna CIA-terroristen Luis Posada Carriles till Venezuela. Han är begärd utlämnad av den venezuelanska regeringen för att bland annat ha placerat ut en bomb i ett kubanskt flygplan i oktober 1976 som sprängdes efter att det lämnat flygplatsen på Barbados. 73 personer dödades. I Venezuela ledde Carriles en hemlig dödsskvadron inom den politiska polisen som specialiserade sig på att ”förhöra” och tortera politiska fångar. Många av dem dödades av Carriles under tortyren, enligt Venezuela.

Dick Emanuelsson