tisdag 20 november 2007

Sida betalade Silc:s ”kubaturister”?

Det är folkpartiets organisation Silc, Swedish International Liberal Center, som stod bakom den betalda resan för de tre svenska reportrarna och de tio föregående resenärerna. Denna organisation har för budgetåret 2000 erhållit 1.080.000 kronor av Sida via ett s.k. ”partianknutet stöd”.

I Silc:s ansökan och projektbeskrivning har man ansökt pengar för utbyte och resor till Ryssland, Tanzania, Ghana och Bosnien där man har liberala broderpartier som man vill stödja på olika sätt. Men det finns inget i ansökan till Sida om pengar till kubaaktiviteter. Erik Jennische på Silc bekräftar att Silc har finansierat de två senaste resorna med journalister från liberala medier. Den logiska frågan blir därmed: Ska Sida betala liberaler som reser in på turistvisum till Kuba under falska förespeglingar?

Dick Emanuelsson