tisdag 20 november 2007

Hårda restriktioner på journalistarbete i USA och andra länder


  • Svenska Journalistförbundet avvisar användandet av turistvisum.

I Latinamerika mördades 1987-1999 200 journalister. I det liberalstyrda Colombia har 87 journalister fallit offer under denna tid. Kuba finns inte registrerad i denna statistik.

Nu framställs Kuba som en diktatur där pressfriheten för utländska journalister är minimal. Men de lagar som bl.a. reglerar journalistisk verksamhet i Kuba är inte restriktivare än andra länder, enligt en genomgång.

– Det går inte att arbeta som journalist i USA med ett turistvisum, tillfälligt eller under en längre tid. Du måste du ansöka om ett speciellt journalistvisum på ambassaden, säger Ulf Högberg, på pressavdelningen för USA:s ambassad i Stockholm.

Högberg säger också att det inte går att hålla föreläsningar för USA-kollegor. ”Det är lugnast att reportern i så fall ansöker om det speciella visumet”.

Övriga länder på den amerikanska kontinenten har samma restriktiva regler för journalistarbete. På Colombias konsulat i Stockholm berättar tjänstemannen att det finns 32 olika slags kategorier på visum. Det är absolut förbjudet att arbeta som journalist i Colombia om vederbörande inte har ansökt och fått ett sådant visum. Arbetsgivaren ska ansöka och bekräfta att hans reporter ska arbeta i landet på ett speciellt papper. Detta ska kontrolleras och godkännas av Notarius publicus i Sverige.

För längre arbetsperioder som t.ex. ett år, gör man en särskild ansökan där man bifogar läkarundersökning och att man har en försäkring som täcker hela perioden. Ansökan behandlas därefter av DAS, säkerhetspolisen i Bogota, som lyder under inrikesministeriet. Visumet kostar omkring 2.000 kronor, oavsett om det är för tre veckor eller ett år. När man anländer till Colombia första gången, ska man uppsöka DAS’ kontor och erlägga motsvarande belopp för returbiljetten i deponerade pengar. Orsak? I händelse av att du bryter mot colombiansk lag måste det finnas pengar för att deportera dig tillbaka till ditt hemland.

Svenska Journalistförbundets vice ordförande Lilian Ottosson är mycket klar i frågan om arbete utomlands:

– Vi har både skriftliga etiska regler som rekommenderar våra medlemmar att uppträda så ärligt och öppet som möjligt om vad man ska göra. Jag tycker att det är giltigt i ett land som det här (Kuba, reds. anm.). Risken är annars att drabbas av problem om man reser in med andra förespeglingar.

– Jag avråder därför att resa in på turistvisum för det kan bli problem för andra som kommer efter, understryker Ottosson

Dick Emanuelsson