tisdag 20 november 2007

Efter starka folkliga protester blir 300 kubanska läkare kvar i Honduras

<4694>

I Honduras dör 15 barn varje dag, enligt FAO. Nu sätts 216 unga honduraner som utbildats till läkare i Havanna in i sitt land.

* * *

TEGUCIGALPA / 050902 / Den 20 augusti mottog 216 unga honduraner med små ekonomiska resurser sin läkartitel. Ceremonin ägde rum på Havannas Latinamerikanska läkarhögskola (ELAM) och utgjorde den första kontingenten av läkare sedan skolan startade 1999. Sammanlagt studerar 700 honduraner på ELAM.

”Välkommen till möte med Tegucigalpas borgmästare! Ta chansen att bli läkarundersökt av vår Medicinska Brigad”!, stod det affischen i bostadsområdet ”Altos de Santa Rosa”, ett fattigt område i Tegucigalpas utkanter, när regerings- och högerpartiet Partido Nacional kallade till valmöte. Här finns varken telefon eller ett avloppssystem vilket gör att barnen ofta blir sjuka. Någon vårdcentral för första hjälpen eller dylik lyser också med sin frånvaro. Här lever många som förlorade sina hem när orkanen Mitch drog fram 1998 men som fått hjälp via Internationella röda korsets hjälp att bygga nya men mycket enkla hus högt över den honduranska huvudstaden.

Mötet som utgjorde inledningen på valkampanjen i Honduras, hölls samma dag som 216 unga honduraner utexaminerades från Havannas Latinamerikanska läkarhögskola. En fantastisk tilldragelse med tanke på att läkaryrket i Honduras, i likhet med övriga Latinamerika, är ett yrke för den ekonomiska elitens barn. Men här är det främst honduraner med små ekonomiska resurser som nu återvänder till det tredje fattigaste landet i Latinamerika som också har bland det högsta antalet hivsmittade på kontinenten. Hälsovårdsbehovet är enormt i det land som USA under hela sin existens har betraktat som en ”bananrepublik” och som sin egen ”bakgård” där ingen annan än de ska styra.

Kubanska läkare i Honduras

rots det arbetar det i Honduras över 300 kubanska läkare, sjukvårdsarbetare som finns bland de fattigaste i städerna och de avlägsna byarna på landsbygden. De anlände när orkanen Mitch drog fram 1998 och har blivit kvar sedan dess och är oerhört uppskattade av honduranerna.

Men för Vita huset är dessa läkare, Castro och Chavez ”en destabiliserande faktor för regionen”. Men inte ens i de proamerikanska medierna i Centralamerika repeterar man nu denna kallakrigetmelodi.

I stället efterlyser man samma reformer från USA:s sida i stället för de traditionella invasionerna, som El Heraldo, Honduras största dagstidning, skrev i en ledare den 23 augusti:

”Vi hoppas att USA-regeringen slår tillbaka denna offensiv från Castro och Chavez men i stället för de traditionella militära invasionerna svarar med samma metoder: erbjuder latinamerikanerna hjälp för att förbättra sina livsvillkor. Denna konfrontation mellan Bush och duon Chavez-Castro, om den bibehölls med fredliga medel, kan medföra stora förtjänster för regionen, som till exempel de 216 honduranska läkare (nyexaminerade från Havanas medicinska högskola den 22 augusti) som vi honduraner nu kan räkna med”.

Men för Honduras Bushvänliga regering är de över 300 kubanska läkarna en delikat fråga. Att det knappast finns en tacksamhet mot dessa oegennyttiga humana hälsovårdsarbetare bekräftades 2004 då regeringen Ricardo Maduro beordrades av USA:s Colin Powell att agera. I FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna anklagades den kubanska regeringen för att bryta mot de mänskliga rättigheterna, av Ricardo Maduros utrikesminister.

”Honduras’ behov har förändrats”

I Honduras tog man sig för pannan och många menade att det i stället borde vara den honduranska regimen som borde ställas inför rätta, anklagad för massmord på sina egna ungdomar. Över 2500 av dessa har mördats de senaste fem åren och minst 500 beräknas ha mördats av parapolisiära grupper. Regeringen anklagas för att ha utfört flera massakrer på fängslade så kallade ”Maras”, kriminella ungdomsgäng. De 700 honduranska ungdomarna på Kuba uttalade sig också synnerligen knivskarpt mot sin presidents agerande i Genevè.

När hela det honduranska samhället stod med öppen mun av beundran inför det faktum att Kuba gratis hade utbildat 216 honduranska ungdomar till läkare, uppgav landets utrikesminister Mario Fortín samma dag som El Heraldos ledare, att regeringen inte är intresserad av att de kubanska läkarna i Honduras ska vara kvar.

– Vi har gjort en framställan till den kubanska regeringen om att revidera riktlinjerna i avtalet för Honduras’ behov har förändrats, sa Fortin som inte, till skillnad mot de flesta andra latinamerikanska regeringarna, deltog i ceremonin med de 1600 nyexaminerade läkarna i Havanna.

I Honduras dör varje dag, enligt FAO:s representant i landet, 15 barn. Om inte den sociala och ekonomiska situationen förändras kommer över 30 barn att dö per dag, om den nuvarande trenden håller i sig.

Det dröjde en vecka innan president Maduro föll till föga.

― Kubanerna ska stanna ett år till, detta motsvarar den allmänna uppfattningen hos det honduranska folket och som jag delar personligen. Jag känner at kubanerna gör ett gott jobb, uppgav Maduro den 30 augusti på en presskonferens.

Vems ”behov” var det utrikesministern menade?

Dick Emanuelsson