tisdag 20 november 2007

BAKGRUND: LÄKARHÖGSKOLAN I HAVANNA

<2334>

Den kubanska metoden redovisar ”lysande erfarenheter och resultat”

De 27 februari, 1999 anlände de första utländska studenterna för att inleda sina läkarstudier på det som den 15 november samma år invigdes som la Escuela Latinoamericana de Medicina, ELAM, Havannas Latinamerikanska läkarhögskola.

― ELAM är ett blygsamt bidrag från Kuba till integrationen, sa Juan Carrizo Estévez, rektor på skolan när han talade till den första gruppen på 1610 läkare som utexaminerades på skolan den 20 augusti i år.

En stolt rektor för ELAM har blivit världsnyhet, ett vackert bevis på hur solidariteten och djupa mänskliga relationer kan gå över nations- och rasgränser. Ty de 1610 unga läkarna som utbildats på ELAM representerar framför allt de mest enkla, fattiga och olika etniska grupper i världen.

  • Genomsnittsåldern på de 1610 är 26 år.

  • Kvinnorna utgör 45,9 %.

  • 33 olika etniska grupper finns bland studenterna, av dessa många maya eller miskitoindianer.

  • 71,9 % av de utexaminerade kommer från arbetar- eller bondefamiljer och från avlägsna regioner (74,7 %)

  • 1 143 studenter redovisade höga betyg medan 180 studenter (12 %) mottog ”Guldorden”

Carrizo underströk att förberedelsekursen Pre-Médico har varit central och effektiv ”eftersom den bidrar till att studenterna tar till sig och gör sig bekant med det karaktäristiska för det kubanska hälsovårdssystemet”. Han poängterade även att programmet är riktat i första hand till ungdomar från enkla och fattiga förhållanden som representerar olika avlägsna regioner och olika etniska grupper, ungdomar som nästan aldrig skulle ha fått en liknande chans i livet.

― Bidra med den största möjliga insats så att dessa ungdomar kan spela en synnerligen viktig uppgift föra sina folk i framtiden, sa Fidel Castro i sitt tal till de 1610 unga läkarna.

Även om utbildningsprogrammet baseras på de kubanska erfarenheterna, fast med en dynamisk och flexibel vision, underströk Carrizo att utbytet av erfarenheter med olika länder är viktig. En av dessa är att studenten under sin semester använder en del av denna tid för att arbeta i sitt eget lands hälsovårdssystem för att på så sätt vinna nya erfarenheter.

För närvarande studerar 10.500 elever från 28 länder på Havannas medicinska högskola. Men eleverna reser ofta till de andra provinserna på Kuba där de förlägger sina studier i några av de 21 olika medicinska fakulteterna som är verksamma på Kuba.

Dick Emanuelsson